فروشگاه
20 آیتم یافت شد.
فیلترها
دسته بندی ها
گفتگوی آنلاین
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
مدیریت پروژه ها
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
سامانه پشتیبانی
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
فروشگاه اینترنتی
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
وب سایت
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
داشبوردهای مدیریتی
0 تومان 0.0 IRT
پایانه فروش
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
آموزش الکترونیکی
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
فروش
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
مخاطبان
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
اسناد
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
یادداشت ها
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
تقویم
1 تومان 1 تومان 1.0 IRT
بحث و گفتگو
0 تومان 0.0 IRT
مدیریت تولید (MRP)
0 تومان 0.0 IRT
نگهدری تعمیرات (نت)
0 تومان 0.0 IRT
کنترل کیفیت
0 تومان 0.0 IRT