• زمان
  • تایید کردن

استقرار نرم افزار

مدت زمان: 01:00 ساعت


دسامبر 2023

دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ژانویهٔ 2024

دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه شنبه یکشنبه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
زمان نمایش داده شده در Asia/Tehran منطقه‌‌ زمانی